Mata kuliah ini menjelaskan pengetahuan, pemahaman dan praktek yang sahih mengenai amaliah Ahluss Sunnah Wal Jamaah An-Nahdhiyyah yang bersumber dari kitab-kitab mu’tabarah berdasarkan dalil-dalil yang dapat dipertanggungjawabkan.